DỊCH VỤ SỬA CHỮA MÁY TÍNH

DỊCH VỤ TẠI NGUYỄN THIỆN

1. XỬ LÝ PHẦN MỀM & PHẦN CỨNG MÁY TÍNH

Laptop và PC mua tại Nguyễn Thiện khi hết thời gian bảo hành vẫn được hỗ trợ xử lý phần mềm miễn phí.

1.1. Xử lý phần mềm

– Diệt Virus và cập nhật phần mềm diệt Virus.

– Bảo trì phần mềm hệ thống: Xử lý các File rác phát sinh trong quá trình sử dụng.

– Kiểm tra và loại trừ phần mềm chạy thường trú không có ích.
– Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.

1.2. Xử lý phần cứng

– Kiểm tra và vệ sinh máy.
– Thay thế hoặc sửa chữa tùy lỗi sản phẩm.

2. QUY TRÌNH SỬA CHỮA

Khách hàng sẽ không tốn phí kiểm tra máy nếu không sửa.

BƯỚC 1

Kiểm tra & thông báo về lỗi của sản phẩm

BƯỚC 2

Báo giá sản phẩm hoặc sửa chữa trước khi xử lý

BƯỚC 3

Thông báo cho khách hàng về thời gian xử lý


DỊCH VỤ TẬN NƠI

1. CÔNG VIỆC THỰC HIỆN

– Kiểm tra.

– Diệt Virus và cập nhật phần mềm diệt Virus.

– Bảo trì phần mềm hệ thống: Xử lý các file rác phát sinh trong quá trình sử dụng.
– Kiểm tra và loại trừ phần mềm chạy thường trú không cần thiết.

– Hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản.

– Thiết lập và tạo các ứng dụng cho việc tối ưu hệ thống mạng máy tính.